7 mei 2021

Afscheid Mia

Na een verblijf van 12 jaar bestuurslid KBO Bakel  heb je te kennen gegeven het stokje over te willen  dragen aan iemand anders.

Van start gegaan in 2009 met de overtuiging iets te kunnen betekenen voor de ouderen in Bakel. Ruimschoots heb je de sporen verdiend in het bestuur. Als je iets aan nam dan was dat met een gedreven zin om te kunnen slagen.

Waar was je mee bezig :

Allereerst de Openbare Begraafplaats De Hoberg.  Je zat in de werkgroep en verzorgde vele malen koffie voor de vrijwilligers.

Ze zagen je graag komen voor een pauze waar druk werd gesproken over alles wat er in het dorp gebeurde.

Je maakte de banken mee schoon en voorzag deze met een nieuw laagje verf.

Je was niet te beroerd om op het schuilhuisje te klimmen en alle vuil te verwijderen.

Om reclame te maken voor dit vrijwilligerswerk kwam je mede in de ONS terecht. Ook voor gas en stroom raakte je in de ONS om te bewijzen dat dit het goedkoopste was.

Meerdaagse reizen werden mede door jouw uitgevoerd naar binnen en buitenland.

Vele meerdaagse reizen werden gemaakt naar  Oostenrijk, Duitsland, Engeland en de meest schokkende naar Polen.

Ook de promotiedagen werden steeds bezocht waar in je mede keuzes maakten voor een dagreis.

Talloze dagreizen werden mede door jouw uitgevoerd, meestal met leuke reacties.

Wat een schot in de roos is gebleken de fiets-bus vakantie. Vele hebben hiervan moge proeve en genoten.

Vele koffietafels zijn door jouw mee geregeld voor o.a. jaarvergadering, vrijwilligers van de Hoberg, Fietsgroep en Kerstviering.

Onder jouw leiding werden vele kerststukjes gemaakt die onder de leden werden verloot of gegeven met een speciaal doel

Je vertegenwoordigde KBO Bakel in Stichting Kienen waar je je hard maakte voor meerdere beurten.

Je verzorgde ook thema- en culturele middagen waar meestal goede belangstelling voor stond.

Bij Fitness was je het aanspreekpunt en maakte je afspraken met de deelnemers hiervan.

Een vakantieweek voor ouderen in de zomer werd op stapel gezet. Dit om onze oudere leden te betrekken in een tijd wanneer de kinderen en kleinkinderen op vakantie waren.

Zij konden een keuze maken waaraan zij behoefte hadden. Vele maken hiervan gebruik. Vijf dagen verdeeld over twee weken konden alle belangstellenden zich vermaken.

Hier had je ook een grote rol in  samenwerking  met andere bestuursleden. Leuk was het om te doen maar zonder moeite en samenwerking krijgt niemand iets klaar.

Mia, in het bestuur heb ik vele  jaren moge samen werken met jouw. Je was gedreven en wist je mondje goed te roeren wanneer dit nodig was. We zijn veel op stap geweest en ik zal je missen.

Bedankt voor alles wat je voor KBO Bakel betekend  hebt.

( woordje door Piet van Ansem op de algemene ledenvergadering).