1. Financiële ondersteuning
Algemene bijstandsuitkering
Als u geen inkomen hebt of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) om van rond te komen, kunt u bij Senzer terecht voor een uitkering. Deze uitkering is bedoeld als een tijdelijke ondersteuning die Senzer namens de gemeente Gemert-Bakel verstrekt. Het is de bedoeling om ze snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Senzer zal u hierbij ondersteunen.
Aanvraag kan alleen digitaal www.senzer.nl/aanvraag
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag bel dan Senzer: 0492-582444

Bijzondere bijstand
Om bijzondere bijstand te krijgen, mag u niet te veel inkomen of vermogen hebben. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met ander inkomen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, wanneer het inkomen de hiervoor geldende normen niet overschrijdt. Het gaat altijd om dringende en noodzakelijke kosten die niet op een andere manier betaald kunnen worden. Denk aan kosten voor bewind voering of kosten voor rechtsbijstand, tegemoetkoming in te betalen zorgkosten (bril, tandartskosten etc. geen eigen risico) etc. De bijzondere bijstand is ook het vangnet voor vergoeding van de meerkosten van een maaltijd, wanneer u niet in staat bent om zelf te koken en afhankelijk bent van een duurdere maaltijdvoorziening. Een deel van de meerkosten voor de maaltijd kan dan mogelijk worden vergoed uit de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).
Wilt u bijzondere bijstand aanvragen, wilt u meer informatie of hebt u vragen hierover?
Een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u doen met een aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.senzer.nl/bijzonderebijstand
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, bel dan Senzer 0492-582444

Overige minimaregelingen die Senzer uitvoert:
• Individuele inkomenstoeslag: Deze toeslag is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of koelkast. De individuele inkomenstoeslag is een vrij besteedbare eenmalige uitkering die elke 12 maanden opnieuw kan worden aangevraagd, De inkomensgrenzen voor de individuele inkomenstoeslag is 110% van het bijstandsniveau. Er wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van de afgelopen 3 jaar. Ook worden de aanvragen beoordeelt op uw vooruitzichten voor inkomensverbetering binnen 1 jaar. U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

• Collectieve aanvullende zorgverzekering: goedkoper uit zijn met uw zorgverzekering? Dat kan door gebruik te maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering. Deze is speciaal bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. De keuze bestaat uit twee pakketten waarbij u de afweging maakt welke aanvullende verzekering het beste bij uw situatie past. Meer informatie staat op www.gezondverzekerd.nl

Vergoeding maatschappelijke participatie
Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies, musea, theater maar ook voor contributies en lidmaatschappen van sport-, muziek-, en buurtverenigingen bibliotheek etc. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (110% van het netto sociaal minimum) mogelijk te maken. De regeling is van toepassing op inwoners vanaf 2 jaar. De bijdrage bedraagt per gezinslid uit de doelgroep € 150,00 per jaar.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Sinds 1 januari 2018 voert de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) voor de gemeente Gemert-Bakel inning van de gemeentelijke belastingen en waterschap heffingen. Kunt u de gemeentelijke belastingen en heffingen om financiële redenen moeilijk betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen Kwijtschelding aanvragen voor (het basisbedrag van) de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen (ozb).
Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie zoals inkomen (norm 100%), vermogen en woonlasten).
Kwijtscheldingen worden niet jaarlijks automatisch verstrekt en moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.
Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
via digitaal loket https://www.bs-ob.nl/
Via het digitaal loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen.
Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen
U kunt telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 088-5510000, bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. De BSOB stuurt u het kwijtscheldingsformulier binnen 2 weken toe. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u terugsturen naar BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB Oss.
Belastingaangifte
U krijgt automatisch bericht van de belastingdienst indien u verplicht bent belastingaangifte te doen. Heeft u alleen aow en een klein pensioen dan bent u meestal niet verplicht aangifte te doen. Heeft u echter zorgkosten gehad in het afgelopen jaar dan loont het vaak de moeite aangifte te doen om betaalde zorgkosten terug te ontvangen. Vaak krijgt u deze dan niet terug via terug te ontvangen inkomstenbelasting/premie volksverzekering maar via de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Het bedrag van deze teruggave wordt niet vermeldt aan het eind van de belastingaangifte. We raden dan ook iedereen aan de aangifte toch in te zenden ook al is de terug te ontvangen inkomstenbelasting/premie volksverzekering € 0,00
Bij zorgkosten kunt u o.a. opvoeren:
– medicijnen op doktersvoorschrift
– indien uw partner in een ziekenhuis verblijft reiskosten
ziekenbezoek € 0,19 per km
– diverse hulpmiddelen (geen bril)
– bezoek aan huisarts, specialist, tandarts etc.
(werkelijke uitgaven voor vervoer)
– bepaalde diëten
– kleding en beddengoed
etc. etc.
De meeste zorgkosten worden bij personen boven de aow gerechtigde leeftijd vermenigvuldigd met 2,13, onder de aow gerechtigde leeftijd met 1,4.

Steunpunt Mantelzorg:

Adres: Hof van Nazareth 53 in Gemert

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefonisch bereikbaar: op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur via het nummer van Seniorenvereniging KBO Gemert 0492-347458.

Heb je vragen dan kun je ook mailen naar info@zorgcooperatiegemert.nl wel bij het onderwerp vermelden mantelzorgondersteuning.
Een registratieformulier als mantelzorger kun je ook afhalen of aanvragen via het mailadres info@zorgcooperatiegemert.nl

Klus- en Tuinteam Bakel van start

BAKEL - Inwoners van Bakel die een klusje in of om het huis hebben wat ze zelf niet kunnen doen, kunnen binnenkort een beroep doen op Klus- en Tuinteam Bakel. Daarmee krijgt het project ‘Beter een goede buur’ van de dorpsondersteuners een eerste, concrete invulling.
Iedereen zal ze herkennen, de klusjes in of om het huis die te klein zijn om een aannemer, loodgieter, tuinman of elektricien voor te laten komen, maar die groot genoeg zijn om voor ongemak of irritatie te zorgen. De meeste mensen zijn handig genoeg om ze zelf op te lossen, of ze kennen iemand in hun omgeving die het ongemak kan verhelpen.
Dat geldt echter niet voor iedereen, zagen de Bakelse dorpsondersteuners Reinier Koelink en Marjo van der Wallen. Daarom besloten ze om Klus- en Tuinteam Bakel op te richten, als onderdeel van het project ‘Beter een goede buur’. Bij dat project konden inwoners van Bakel aangeven of en op welke manier ze iets voor anderen in het dorp willen betekenen.
Uit alle aanmeldingen is nu Klus- en Tuinteam Bakel geformeerd, waar mensen in het dorp naar behoefte een beroep op kunnen doen. Denk hierbij aan het ophangen van een schilderij, het vervangen van een lamp, het verstellen van een broek, het maaien van het gras of het snoeien van de heg. De hulp van het team is gratis, waarbij het criterium geldt dat mensen de klus niet zelf kunnen doen of laten uitvoeren. Voor benodigde materialen wordt natuurlijk wel een vergoeding gevraagd.
Aanmelden van een klus kan bij coördinator Sjef Wilgers van Klus- en Tuinteam Bakel via het email adres klusentuinteambakel@gmail.com of telefoonnummer 06-20125372. Na beoordeling en acceptatie van de klus zal één van de leden van het team u komen helpen.

Rijbewijskeuringen:

Keuringsarts: G.H.M.Bouten

                     Vivaldilaan 1   5707RA Helmond

Telefoon:        0492-541248

Gezondheidscentrum Brandevoort.

De Plaetse 98

5708ZJ Helmond

Telefoon: 085-4883616

online afspraak: www.goedkopekeuringen.nl

Stichting LEV groep

Penningstraat 55

5701MZ Helmond

Telefoon: 088-2323300

FAROS
Graag willen we de volgende diensten van Faros dienstverlening onder uw aandacht brengen. Wij doen diverse diensten om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Hierbij moet u denken aan klein tuinonderhoud, klussen, schilderwerk, ook voor grotere klussen kunt u bij ons terecht, samen met u kijken we naar een passende oplossing. Ook kunnen wij u helpen met het verhuizen naar een andere woning en daarna het leegruimen van uw oude woning. Wij werken o.a. samen met Zorgboog-Extra, Savant, Vitalis, Archipel, bewindvoerders, maar ook rechtstreeks met de particulier. Indien u een van onze diensten af wilt nemen, komen wij graag een keer vrijblijvend bij u op gesprek. Ook kunt u eens kijken op www.farosgroep.nl E-Mail keesdirks@farosgroep.nl
Ook zijn we bereikbaar op nummer 0492 343913. Geneneind 12 5761 RH Bakel. Met vriendelijke groet. Kees Dirks

KBO-Brabant biedt hulp bij
oplichting senioren in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Op 1 september start de campagne Senioren en Veiligheid; samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid zet KBO-Brabant de schouders onder het bestrijden van oplichting van senioren. Daar is alle reden voor: één op de tien senioren is ooit slachtoffer geweest van (online) criminaliteit. Het gaat daarbij om het afhandig maken van geld door criminelen. Maar niet alleen het geld is weg: ook het vertrouwen van mensen wordt ernstig geschaad. Een gewaarschuwd mens telt echter voor twee! KBO-Brabant is blij te kunnen samenwerken met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de bestrijding van oplichting. Deze vorm van criminaliteit treft mensen zwaar, niet alleen materieel, maar ook sociaal-emotioneel. Het programma van de campagne beslaat de hele maand september. Iedere week staat een ander onderwerp centraal: achtereenvolgens meekijken bij het pinnen, babbeltruc, hulpvraagfraude en phishing. Met online webinars en filmpjes worden senioren voorgelicht over kwalijke praktijken. Catherine Keyl presenteert iedere dinsdag om 10.30 uur de webinars. Acteur Kees Hulst, bekend van Het geheime dagboek van Hendrik Groen, vervult de hoofdrol in de voorlichtingsfilmpjes. Op de website van KBO-Brabant is alle informatie te vinden (www.kbo-brabant.nl).