Voorztitter:

Ria Willemsen

-Algemeen beleid.

-Belangenbehartiging.

-Representatie.

-Bijwonen KBO kringvergaderingen.

 

Secretaris:

Phia Rijkers-van Hoof 

-Secretariaat.

-Bijwonen van Kringvergaderingen.

-Beheer website.

Penningmeester:

Hans Tielemans

-Financiele administratie.

-Contributie.

-Financieel verslag jaarvergadering.

Vice voorzitter:

Margriet van den Heuvel

 

-Culturele activiteiten.

-Kerst- en St.Jozefviering ledenvergadering.

-Ziekenbezoek

-Zomeractiviteiten

Lid van bestuur:

Piet van Ansem

-Mededelingenblad.

-ONS verzorging.

-Dag-en meerdaagse reizen.

-Fietstochten.

-Coordinator de Hoberg.

-Museum- en musical bezoek.

-Zomeractiviteiten.

-2e penningmeester.

Lid van bestuur:

Zus van Loon Vinkx

-Culturele activiteiten.

-Fitness

-Dag-en meerdaagse reizen.

-Zomeractiviteiten.

-Museum en musicalbezoek.

Lid van bestuur:

Hans Goossens

-Biljarten.

-Schilderen.

-Gym.

-Werelddansen.

 

Lid van Bestuur:

Rina Lucassen Hermans

Beheer website en Facebook.

Foto’s maken.

Ledenadministratie.

2e secretaris.

Lid van bestuur:

Jo van Melis Lammers

-Ziekenbezoek.

-Kerst en St.Jozefviering.

-De Hoberg.

-Zomeractivteiten.