Voorztitter:

Ria Willemsen

-Algemeen beleid.

-Belangenbehartiging.

-Representatie.

-Bijwonen KBO kringvergaderingen.

 

Secretaris:

Phia Rijkers-van Hoof 

-Secretariaat.

-Bijwonen van Kringvergaderingen.

-Beheer website.

-Meldpunt nieuwe leden.

Penningmeester:

Frans Martens

-Financiele administratie.

-Contributie.

-Financieel jaarverslag.

-Contactpersoon fitness

-Contactpersoon kienen

Vice voorzitter:

Margriet van den Heuvel

 

-Culturele activiteiten.

-Kerst- en St.Jozefviering.

-Ziekenbezoek

-Zomeractiviteiten

-Thema middagen.

Lid van bestuur:

Piet van Ansem

-Mededelingenblad.

-ONS verzorging.

-Dag-en meerdaagse reizen.

-Fietstochten.

-Coordinator de Hoberg.

-Museum- en Musical bezoek.

-Zomeractiviteiten.

-Themamiddagen

-Meldpunt nieuwe leden

-2e penningmeester.

Lid van bestuur:

Hans Goossens

-Biljarten.

-Schilderen.

-Gym.

-Werelddansen.

-Verzorging vergaderingen in kantoor

Lid van bestuur:

Zus van Loon Vinkx

-Culturele activiteiten.

-Dag-en meerdaagse reizen.

-Zomeractiviteiten.

-Museum en Musicalbezoek.

-Foto’s/ film maken.

-Thema middagen.

-Werkgroep de Hoberg.

Lid van Bestuur:

Rina Lucassen Hermans

-Facebook.

-Foto’s maken.

-Website KBO-Bakel.

-Ledenadministratie.

-Meldpunt nieuwe leden

-2e secretaris.

-Thema middagen.

-Zomeractiviteiten.

Lid van bestuur:

Jo van Melis Lammers

-Ziekenbezoek.

-Kerst en St.Jozefviering.

-Werkgroep De Hoberg.

-Zomeractivteiten.

-Thema middagen.

-Felicitatiekaarten.

-Condoleancekaarten.